ДОГОВІР

публічної оферти на купівлю товару через Інтернет-магазин

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА «АСКО-УКРЕМ», ідентифікаційний код юридичної особи 40078266, яка діє на підстави виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі по тексту – Продавець), з однієї сторони, та будь-яка особа, яка коли-небудь здійснила доступ до сайту https:// www.acko.ua (далі по тексту – веб-сайт) й досягла віку, допустимого для акцепту даного Договору, і прийняла (акцептувала) дану пропозицію (далі по тексту Користувач), з іншої сторони, а разом далі по тексту — «Сторони», уклали цей договір публічної оферти на купівлю товару через Інтернет- магазин (далі по тексту — «Договір») адресований необмеженому колу осіб, що є офіційною публічною пропозицією Продавця, укласти з Користувачами Договір, зображення та інформація про які розміщені у відповідному розділі Сайту.

 

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Договір публічної оферти – це публічний договір, зразок якого розміщений на Вебсайті: https:// www.acko.ua, що містить пропозицію Продавця щодо придбання товару, зображення якого розміщено на Сайті Продавця, спрямовану невизначеному колу осіб, у тому числі Користувачам.

1.2. Акцепт – це прийняття Користувачем пропозиції Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Сайті Продавця, шляхом додавання його у віртуальний кошик та відправлення Замовлення.

1.3. Користувач – це будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа, яка має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт, та має намір придбати той чи інший товар, який пропонується до продажу Продавцем.

1.4. Замовлення – це належно оформлена та розміщена на Веб-сайті Продавця заявка Користувача на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.

1.5.Законодавство – це чинне законодавство України, яке може бути застосоване до правовідносин, пов'язаних з виконанням та/або які виходять з виконання описаних в цьому Договорі зобов'язань.

1.7. Товар – це продукція, яка пропонується Продавцем до продажу Користувачам на умовах Угоди й інформація про який розміщена на Веб-сайті Продавця.

1.8. Істотний недолік Товару – це недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника та/або Продавця, після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з цим Договором до моменту реєстрації на Веб-сайті. Реєстрація Користувача на Веб-сайті означає повне і беззастережне прийняття Користувачем цього Договору. У разі незгоди з умовами Угоди, використання Вебсайту Користувачем повинно бути негайно припинено.

2.2. Продавець та Користувачі при придбанні товарів, зображення та інформація про які розміщені на відповідних сторінках Веб-сайту, приймають умови цього Договору.

2.3. Договірні відносини між Продавцем і Користувачем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Конклюдентні дії у формі натискання в інтернет-ресурсі на сторінці оформлення Замовлення кнопки «ПІДТВЕРДИТИ ЗАМОВЛЕННЯ», означає, що Користувач, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа- підприємець), згідно з чинним законодавством України, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані в цьому Договорі.

2.4. Сторони цим Договором погодили, що у разі, якщо Користувач є іноземцем, особою без громадянства або іноземною юридичною особою, а також якщо правовідносини за цим договором ускладнені іншим іноземним елементом, до вказаних правовідносин застосовується матеріальне й процесуальне право України.

2.5. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до норм ст. ст. 633 та 641 Цивільного кодексу України; його умови однакові для всіх Користувачів незалежно від їх правового статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з даним Договором Користувач приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.

2.6. Цей Договір вважається укладеним з моменту натискання на кнопку «ПІДТВЕРДИТИ ЗАМОВЛЕННЯ», яким Користувач надає згоду здійснити покупку наявного у Продавця товару та діє до моменту отримання Користувачем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.

2.7. Продавець та Користувачі при придбанні товарів, зображення та інформація про які розміщені на відповідних сторінках Веб-сайту, приймають умови цього Договору про нижченаведене.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором передати Товар у власність на основі Замовлення, оформленого Користувачем на відповідній сторінці Веб-сайту, а Користувач зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти Товар і сплатити за нього кошти.

3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

3.3. Продавець та Користувач підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною чи удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску чи обману.

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію товару без будь-яких обмежень, у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов'язаний:

4.1.1. виконувати умови даного Договору;

4.1.2. протягом доби з моменту замовлення (акцепту) Користувача підтвердити отримання такого акцепту;

4.1.3. виконувати замовлення Користувача в разі надходження оплати від Користувача;

4.1.4. передати Користувачу Товар згідно з вибраним зразком на відповідній сторінці Вебсайту, оформленим Замовленням і умовами даного Договору;

4.1.5. перевірити якісні і кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі.

4.1.6. надати Користувачу документ (електронний документ), який засвідчує факт здійснення правочину.

4.2. Продавець має право:

4.2.1. в односторонньому порядку призупинити виконання Договору у випадку порушення Користувачем умов цього Договору.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

5.1. Користувач зобов'язаний:

5.1.1. Зареєструвати обліковий запис на Веб-сайті;

5.1.2. Вхід до облікового запису має здійснюватися під час кожного замовлення в інформаційній системі Продавця. Така ідентифікація прирівнюється до електронного підпису Користувача.

5.1.3. своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору;

5.1.4. ознайомитись з інформацією про товар, яка розміщена на сайті Продавця;

5.1.5. перед оформленням Замовлення уточнити інформацію про Товар по телефону або електронній пошті;

5.1.6.при отриманні товару у особи, що здійснила його доставку, впевнитися у цілісності та комплектності товару шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації товару – зафіксувати їх в акті, який разом із Користувачем повинна підписати особа, яка здійснила його доставку Користувачу;

5.2. Користувач має право:

5.2.1.оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту;

5.2.4. вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

 

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Користувач самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту шляхом додавання товарів у віртуальний кошик за допомогою натискання кнопки «Додати у кошик», або зробивши замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаному в розділі контактів Сайту.

6.2. Строк формування Замовлення складає до 5 (п'ять) робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний, святковий або неробочий день, строк формування починається з першого після вихідного робочого дня.

6.3. Характеристики Товару, його зовнішній вигляд і комплектність можуть бути змінені виробником без здійснення Продавцем попереднього повідомлення Користувача, тому перед оформленням Замовлення Користувач зобов'язаний уточнити інформацію про Товар по телефону або електронній пошті.

 

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем у гривнях та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних товарів поміщених у віртуальний кошик та ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки відповідно до умов розділу 8 цього Договору.

7.2. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури товару.

7.3. Користувач може оплатити Замовлення наступними способами:

7.3.1. за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, що вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Користувач оплачує Замовлення протягом 24 годин з моменту отримання рахунку в розмірі 100% передплати).

7.3.2. будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.

 

8. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

8.1. Користувач отримує Товар за допомогою доставки, або отримує його особисто. Порядок оплати та отримання зазначений на відповідній сторінці Веб-сайту.

8.2. При доставці товарів в інші міста України, що виконується іншими службами доставки (далі по тексту – Компаніями-перевізниками) Користувач у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів та обробки персональних даних цими Компаніями-перевізниками.

8.3.Обов'язок продавця передати товар Користувачу вважається виконаним у момент здачі товару перевізникові.

8.4. Факт отримання товару та відсутність претензій до якості товару, який доставляється Компаніями-перевізниками, Користувач підтверджує власним розписом у товарно- транспортній накладній, декларації Компанії-перевізника, або у видатковій накладній при отриманні товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження товару Компанії- перевізнику у кількості, зазначеній і оплаченій Користувачем, в комплектності згідно з специфікацією цього товару і в належному (робочому) стані і якості.

8.4. У разі відсутності Користувача за адресою доставки, вказаної Користувачем в заявці або відмови Користувача від отримання товару з необгрунтованих причини, при доставці кур'єром Компанії-перевізника, товар повертається в центр відвантаження. Оплата за послуги Компанії – перевізника вираховується із суми, перерахованої Користувачем за Товар. Залишок суми повертається Користувачу на підставі його листа із зазначенням розрахункового рахунку, на який повинні бути повернуті грошові кошти.

8.5. Доставка Товару Користувачу здійснюється протягом 4 (чотири) робочих днів з моменту оформлення замовлення. Якщо замовлення було оформлене Користувачем у вихідний, святковий або інший неробочий день, відповідний строк почитає перебіг з першого робочого дня, наступного за одним з таких днів. При цьому строк доставки може бути подовжено компанією-перевізником, з незалежних від продавця причин.

8.6. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товару, Користувач може з'ясувати за контактними даними в розділі Контакти.

 

9. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

9.1. При отриманні Товару на складі перевізника, від кур'єра або Продавця, Користувач зобов'язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноті його комплектності.

9.2. У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Користувач зобов'язаний зафіксувати його у складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Користувачем та особою, що здійснила доставку Товару або представником Продавця. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Без виконання визначених цим пунктом умов претензії Користувача та його вимоги щодо заміни пошкодженого товару продавцем не розглядаються.

9.3. Протягом 2 (двох) робочих днів Користувач зобов'язаний повідомити менеджера (представника Продавця, відповідального за оформлення замовлення на Товар) про виявлені недоліки та домовитися про заміну Товару, на підставі його листа, відправленого за електронною адресою _____________ Користувач зобов'язується вислати товар Продавцеві протягом 3 (трьох) робочих днів з дня домовленості про заміну Товару.

9.4. Якщо Товар не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Користувачу разом з проданим товаром, Користувач має право розірвати Договір шляхом повідомлення Продавця про це протягом чотирнадцяти днів з моменту одержання Товару, якщо інше не передбачено умовами Договору. Користувач зобов'язаний здійснити повернення такого Товару Товариству.

9.5. Кошти, сплачені за товар, повертаються Користувачу у день розірвання договору (але не раніше дня отримання повернутого Товару Продавцем), а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору – в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання повернутого Товару Продавцем.

9.6. У випадку, якщо оплата Товару була здійснена Користувачем з використанням платіжної картки Visa або MasterCard через платіжний термінал або мережу Інтернет, повернення коштів сплачених за такий Товар здійснюється Продавцем виключно на відповідну платіжну картку Visa або MasterCard.

9.7. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов'язкових вимог вказаної процедури, визнається отримання Користувачем Товару у належному стані - без будь-яких механічних пошкоджень та у повній комплектності.

9.8. У випадку звернення Користувача з претензіями щодо неналежної якості Товару, відправка такого Товару до Сервісного центру здійснюється за рахунок Продавця. Якщо за результатами діагностики проведеної Сервісним центром не буде виявлено ознак порушення якості відповідного Товару, його відправка такого Товару Користувачу здійснюється за рахунок останнього.

 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

10.2. У разі виникнення спорів, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів щодо стягнення заборгованості з Користувача, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії — 7 (сім) робочих днів від дати її отримання.

10.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно матеріального і процесуального права України.

 

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, дійсно знаходяться поза контролем такої Сторони, настали після укладення цього Договору, що носять непередбачений і невідворотний характер. До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

11.3.Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який строк, протягом якого було відкладено виконання через перераховані обставини.

11.4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

11.5. Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

 

 

12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1.Інформація, що надається Користувачем, є конфіденційною. Інформація про Користувача використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправлення повідомлення Продавцю про замовлення Товару, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).

12.2. Власним акцептуванням Договору або реєстрацією на Сайті (заповнення реєстраційної анкети) Користувач добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних відповідно до Політики конфіденційності, що є невід'ємною частиною Угоди Користувача.

12.4. У випадку небажання отримувати розсилку, Користувач має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову адресу Продавця.

12.5. Продавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Користувачем при оформленні замовлення. Користувач несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.