ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

від 01.05.2023

Піклуючись про розвиток взаємовідносин з клієнтами, розуміючи важливість забезпечення охорони їхніх персональних даних, з метою вирішення можливих протиріч і непорозумінь, Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА «АСКО-УКРЕМ» (далі за текстом – Компанія та/або Товариство) підготувало цю Політику конфіденційності та захисту персональних даних (далі за текстом – Політика). Ця Політика діє відносно всієї інформації, яку Товариство може отримати про Користувачів під час користування ними веб-сайтом www.acko.ua (далі за текстом – Сайт).

1. Визначення термінів

1.1. Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.2. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1.3. Конфіденційність персональних даних – обов’язкова для дотримання Товариством або іншою особою, яка отримує доступ до персональних даних, вимога щодо недопущення їх поширення без згоди Користувача або наявності іншої законної підстави.

1.4. Користувач – це будь-яка особа, яка має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.

1.5. Cookies – невеликий фрагмент даних, який відправляється веб-сервером і зберігається на комп'ютері Користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.6. IP-адреса – унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

1.7. Треті особи – будь-яка особа, за винятком Користувача, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

2. Загальні положення

2.1. Ця Політика розроблена щодо Користувачів Сайту відповідно до законодавства України, зокрема Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI, і встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних Користувачів Сайту.

2.2. Політика є невід’ємною частиною Угоди щодо користування Сайтом між Користувачем та Товариством і діє відносно всієї інформації, яку Компанія отримує про Користувача під час користування Сайтом.

2.3. Політика містить детальний виклад інформації, з якою метою і яким чином Компанія обробляє, використовує, зберігає і захищає персональні дані, які права має Користувач, надаючи Товариству будь-яку інформацію про себе. Використання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.4. У разі незгоди з умовами Політики, Користувач зобов’язаний припинити використання Сайту.

2.5. Ця Політика застосовується лише до Сайту. Товариство не контролює і не несе відповідальності за сайти Третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступним на Сайті.

2.6. Товариство не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.

2.7. Товариство залишає за собою право змінювати Політику в будь-який час, оновлюючи її та публікуючи зміни на Сайті.

2.8. При роботі Сайту використовуються файли Сookie. Щоб зробити відвідування Сайту зручнішим, відстежувати відвідування Сайту і покращувати сервіс, Товариство збирає невелику частину інформації, відправленої з браузера Користувача, так звані файли Сookie. За бажанням Користувач може не надсилати Сookie (більшість браузерів мають таку опцію у налаштуваннях). Відключення функції відправки файлів Сookie може обмежити можливості використання Сайту. Файли Сookie допомагають оцінити кількість і частоту запитів, а також виявляти і блокувати тих відвідувачів або пристрої, які намагаються виконати пакетні завантаження інформації з Сайту.

2.9. Cookie-файли використовуються для оцінки ефективності веб-сайтів (наприклад, для вимірювання кількості відвідувачів і тривалості їх перебування на сайті), виявлення найбільш цікавих і відвідуваних тем і сторінок, а також для забезпечення зручності навігації та користування Сайтом, без збору будь-якої персональної інформації. Також cookie-файли можуть бути використані для формування персонального підходу на основі вже наявного досвіду взаємодії користувача з сайтом і його перевагами.

3. Взаємодія Сайту з іншими ресурсами

3.1. На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти. При переході за посиланням на інші веб-сайти дія Політики на такі сайти поширюватися не буде.

3.2. При використанні Сайту, на його сторінках можуть бути присутні коди інших інтернет-ресурсів і Третіх осіб, в результаті чого такі інтернет-ресурси і Треті особи отримують ваші дані. Ці інтернет-ресурси можуть отримувати і обробляти інформацію про те, що ви відвідали Сайт, а також іншу інформацію, яку передає ваш браузер. Такими інтернет-ресурсами можуть бути: системи банеропоказів (наприклад, DoubleClick for Publishers, Admixer, AdRiver та ін.); соціальні плагіни мереж (наприклад, Discus, Facebook, Twitter, Google+).

4. Збір персональних даних

4.1. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики, передбачають таку інформацію:

- прізвище, ім'я, по батькові, логін;

- контактні дані: номер телефону, email, сторінки в соціальних мережах;

- облікові записи та / або сторінки соціальних мереж, які ви використовуєте для авторизації, пароль, номер телефону або логін;

- область, населений пункт, вулиця, будинок, квартира, індекс, відділення пошти;

- стандартні дані, які автоматично отримуються http / https-сервером при доступі до Сайту та подальші дії Користувача (IP-адреса хоста, вид операційної системи Користувача,сторінки Сайту, відвідувані Користувачем);

- інформаційний трафік між Користувачем і Компанією, в тому числі комерційні електронні повідомлення та електронні повідомлення, що стосуються Сервісу (наприклад, підтвердження аккаунта, технічні повідомлення та інформацію системи безпеки тощо).

4.2. Для цілей проведення платежів і з метою обробки даних про здійснені Користувачами платежі, Компанія може збирати інформацію про платіжні реквізити Користувача, в тому числі, але не обмежуючись, даними про сам факт проведення платежу, здійсненого через платіжні системи третіх осіб, а також окремі реквізити платника

4.3. Користуючись сайтом або купуючи товар, пропонований на сайті, а також відповідаючи на необхідні питання в анкеті при реєстрації і або оформленні покупки, Користувач підтверджує, що дає згоду Товариству і уповноваженим ним особам, на обробку персональних даних, а також що є повнолітньою особою.

4.4. Користувач дає свою згоду Товариству на обробку отриманої інформації, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, виправлення), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, зазначених в анкеті, з метою заходів, спрямованих на формування бази даних учасників, складання статистичної звітності, проведення маркетингових досліджень, а також здійснення взаємодії з Користувачем, в тому числі за допомогою мереж електрозв'язку, включаючи надсилання SMS-повідомлень і електронних листів, до відкликання такої згоди.

4.5. Будь-яка інша персональна інформація, не обумовлена вище (історія покупок, браузери, що використовуються, і операційні системи тощо), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених цією Політикою.

5. Обробка та умови захисту персональних даних

5.1. Збір персональної інформації Користувача здійснюється Компанією під час реєстрації, а також в подальшому під час внесення Користувачем за своєю ініціативою додаткових відомостей про себе.

5.2. Персональні дані використовуються та обробляються відповідно до Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», інших законів України, конвенцій (угод) ратифікованих Верховною радою України, внутрішніх документів Товариства.

5.3. Персональні дані та інформація Користувачів зберігаються виключно на електронних носіях і обробляються з використанням автоматизованих систем, за винятком випадків, коли неавтоматизована обробка персональних даних необхідна в зв'язку з виконанням вимог законодавства.

5.4. Компанія в процесі обробки персональних даних здійснює такі дії: збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, витяг, використання, передачу, знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних та інші дії відповідно до законодавства України.

5.5. Компанія не розкриває Третім особам і не поширює персональні дані без згоди користувачів (крім випадків, передбачених законодавством України). Крім того, навіть за наявності згоди Користувача, Компанія не провадить розповсюдження персональних даних на загальнодоступних ресурсах в мережі Інтернет, оскільки таке розміщення не відповідає цілям збору та обробки персональних даних. Компанія гарантує, що доступ до персональних даних Третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або не може їх забезпечити. Ні в якому разі Компанія не несе відповідальності за наслідки самостійного надання Користувачем персональних даних про себе для загального доступу необмеженому колу осіб, в тому числі шляхом розміщення цієї інформації на загальнодоступних ресурсах в мережі Інтернет.

5.6. У будь-якому випадку Користувач має право запросити у Компанії інформацію про умови надання доступу до його персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані.

5.7. Компанія застосовує розумні і достатні заходи для захисту персональних даних Користувачів від випадкової втрати або знищення, від незаконної обробки, в тому числі незаконного знищення або доступу до персональних даних. При цьому Користувач розуміє і погоджується, що в мережі Інтернет не може бути забезпечений абсолютний захист інформації від загроз, які в ній існують. Цим Користувач дає свою безумовну і безвідкличну згоду Компанії визначати достатній рівень захисту персональних даних, способи і місце (територію) їх зберігання.

5.8. Користувач приймає і погоджується, що Компанія ні за яких обставин не повинна нести відповідальність за втрату і / або поширення персональних даних, якщо така втрата та/або розповсюдження стали результатом дій, внаслідок провини або недбалості, третіх осіб.

5.9. Компанія не збирає будь-яку інформацію, до обробки якої, законодавством встановлені певні вимоги, як-то інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання в скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.

5.10. Обробка персональних даних Користувача здійснюється Товариством з моменту реєстрації Профілю і протягом 3 (трьох) років з моменту видалення Профілю Користувачем.

 

6. Цілі використання персональних даних

6.1. Персональні дані Користувача та дані про відвідування Сайту можуть використовуватися з метою:

-          ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті, для оформлення замовлення і (або) укладення договору купівлі-продажу товару дистанційним способом з Компанією;

-          надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту;

-          аналізу поведінки Користувача, в тому числі, для роботи з контрагентами в сфері реклами;

-          встановлення зворотного зв'язку з Користувачем, у тому числі направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту;

-          надання послуг, обробки запитів та заявок від Користувача;

-          визначення місцезнаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства;

-          надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Сайту;

-          надання Користувачеві з його згоди інформації про товари, послуги, що реалізуються Компанією, про рекламні акції, що проводяться Компанією, відповіді на запити, а також виконання Компанією своїх зобов'язань перед споживачами товарів (послуг)

-          надання Користувачеві доступу на сайти або сервіси партнерів Сайту;

-          проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

7. Зобов’язання сторін

7.1. Користувач має право:

- знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних;

- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

- пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

- пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

- на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

- відкликати згоду на обробку персональних даних;

- інші права, передбачені законодавством про захист персональних даних.

7.2. Користувач зобов'язаний:

- надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом;

- оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

7.3. Товариство зобов'язане:

- використовувати отриману інформацію виключно для цілей, визначених цією Політикою;

- забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком випадків, визначених цією Політикою та законодавством України;

- вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті;

- здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

8. Відповідальність сторін

8.1. Компанія не несе відповідальність за збитки, завдані Користувачу у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, якщо персональні дані:

-          стали публічним надбанням до їх втрати або розголошення;

-          були отримані від третьої сторони до моменту їх отримання Товариством;

-          були розголошені зі згоди Користувача.

9. Вирішення спорів

9.1. До звернення в суд з позовом у суперечках, що виникають у відносинах між Користувачем та Товариством, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

9.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати її розгляду.

9.3. У разі не досягнення згоди спір буде переданий на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

10. Додаткові умови

10.1. Товариство має право вносити зміни в Політику без згоди Користувача.

10.2. Нова Політика набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

10.3. Користувач самостійно відстежує зміни Політики і знайомиться з чинною редакцією Політики. У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними до Правил, Користувач повинен припинити користуватися сайтом.

11. Зв’язок із Товариством

11.1. ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА «АСКО-УКРЕМ», Україна, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 20, прим. № 4, тел.: (044) 221-95-08, e-mail: info@acko.ua.